děti 7 - 10 let

Kurzy pro děti od 7 do 10 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna modernímu výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

  • Děti se naučí snadněji porozumět mluvenému slovu a samostatně se vyjadřovat v anglickém jazyce

  • Děti si osvojí slovní zásobu a stavbu vět bez biflování v návaznosti na sluchovou paměť

  • Gramatická pravidla se vysvětlují a procvičují vždy v návaznosti na praktické využití při běžné konverzaci

 

 

Kladno

ČAS

VĚK DĚTÍ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

pondělí 13.40 - 14.40

 

6 - 8 let

(nováčci)

říjen 2019

 

 

 

středa 14.25 -15.25

 

8 - 10 let

(mírně pokročilí)

25. září 2019

 

2

Místo konání: v prostorách ZŠ Stará Amálka, Zd.Petříka 1756, Kladno

 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 

 

Slaný

ČAS

VĚK DĚTÍ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

úterý 14.00 - 15.00

 

7 - 9 let

(mírně pokročilí)

24. září 2019

2

čtvrtek 15:10 - 16:10

 

6 - 8 let

(nováčci)

26. září 2019 3

Místo konání: v prostorách Gymnázia V.B.T., Smetanovo nám. 1310, Slaný

 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

 

Počet dětí ve skupině: 5 - 8

Kurz bude otevřen v případě, že se na něj závazně přihlásí min.5 děti.

Kurzy jsou celoroční po 32 lekcích.

Cena kurzu: 

a) 4.800,- za celý rok při jednorázové platbě do konce srpna 2019 (150,-/ 60 min) platí pro děti, které kurzy již navštěvují

b) 5.000,- za celý rok při jednorázové platbě do konce září 2019 (156,-/ 60 min)

c) 2x 2.600,- ve dvou splátkách, kdy 1. se hradí společně s přihláškou a 2. je splatná do konce ledna 2020 (162,-/ 60 min)

Sourozenec může využít 10% slevu.

Vaše místo v kurzu bude rezervováno po uhrazení kurzovného. V případě absence dítěte v průběhu kurzu se kurzovné nevrací. Při zameškání více než 5 po sobě jdoucích lekcí z důvodu nemoci, je možné se domluvit na kompenzaci nebo vrácení části kurzovného.

 

Cena výukových materiálů: 

930Kč - 1200Kč na celý školní rok (obrázkový slovník, 3 pracovní knížky a 3 CD nebo pohádka či příběh + CD; hradí se společně s kurzovným před zahájením kurzu)

Kontaktní osoba: 

Eva Vávrová, tel: +420 777 078 708, email: eva.vavra@centrum.cz