Angličtina pro děti od 3,5 do 7 let

Kurzy pro děti od 3,5 do 7 let

  • Děti objevují cizí jazyk hravou, tvořivou, názornou a zážitkovou formou

  • Mluvené slovo si děti osvojují přes sluchovou paměť

  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání jazyka

  • Výuka probíhá podle metody Think in English, která je ovlivněna moderními výzkumy o fungování mozku, nejnovějšími přístupy z oblasti psychologie a pedagogiky a prošla šestiletým výzkumem

  • Kvalifikovaní učitelé - trpělivý a tvůrčí přístup a 15 let návazné výuky

 

 

Kladno

ČAS

VĚK

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

pondělí 14.45 - 15.30

4 - 6 let

Think in English 1 23. září 2019 1

pondělí 15.40 - 16.30

(50 min)

6 - 7 let

Think in English 3

23. září 2019

2

    středa 15.40 - 16.25

3,5 - 5 let

Think in English 1

25. září 2019

3

Místo konání: v prostorách ZŠ Stará Amálka, Zd.Petříka 1756, Kladno

 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 

 

Slaný

ČAS

VĚK

KURZ

ZAHÁJENÍ KURZU

VOLNÁ MÍSTA

úterý 15.05 - 15.50

4 - 6 let

Think in English 2

24. září 2019

1

úterý 16.00 - 16.45

4 - 6 let

Think in English 1

 

říjen 2019  

čtvrtek 13.10 - 13.55

 

3,5 - 5 let

Think in English 1

říjen 2019

 

čtvrtek 14.10 - 15.00

(50 min)

6 - 7 let

Think in English 3

26. září 2019 2

Místo konání: v prostorách Gymnázia V.B.T., Smetanovo nám.1310, Slaný

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 

 

Počet dětí ve skupině: 5 - 8

Kurz bude otevřen v případě, že se na něj závazně přihlásí min.5 dětí.

 

Think in English 1 (oranžové desky) - kurz vhodný pro předškolní děti, které se s aj již setkaly i pro ty, které uslyšlí aj poprvé

Think in English 2 (žluté desky) - kurz vhodný pro předškolní děti, které absolvovaly kurz Think in English 1 nebo které chodily do jiného kroužku aj nebo pro děti starší 4,5 let

Think in English 3 (červené desky) - kurz vhodný pro předškoláky a prvňáčky, nejlépe pokud absolvovaly předchozí kurzy Think in English nebo už z aj něco znají

Kurzy jsou celoroční po 32 lekcích.

Cena kurzu: 

a) 4.650,- za celý rok při jednorázové platbě do konce srpna 2019 (145,-/ lekci) platí pro děti, které kurzy již navštěvují

b) 4.800,- za celý rok při jednorázové platbě do konce září 2019 (150,-/ lekci)

c) 2x 2.500,- ve dvou splátkách, kdy 1. se hradí společně s přihláškou a 2. je splatná do konce ledna 2020 (156,-/ lekci)

Sourozenec může využít 10% slevu.

Vaše místo v kurzu bude rezervováno po uhrazení kurzovného. V případě absence dítěte v průběhu kurzu se kurzovné nevrací. Při zameškání více než 5 po sobě jdoucích lekcí z důvodu nemoci, je možné se domluvit na kompenzaci nebo vrácení části kurzovného.

Cena výukových materiálů: 

930Kč-1200Kč (obrázkový slovník, 3 -4 pracovní knížky a 3-4 CD; hradí se společně s kurzovným před zahájením kurzu)

Kontaktní osoba: 

Eva Vávrová, tel: +420 777 078 708, eva.vavra@centrum.cz